Aktualizováno 4. června 2018

Aspanishlife SL Respektuje soukromí návštěvníků našich webových stránek a zajišťuje, že s osobními údaji, které nám poskytnete, bude zacházeno důvěrně. Zpracování osobních údajů se provádí způsobem, který je v souladu s požadavky stanovenými v právních předpisech o ochraně soukromí.

Které společnosti patří společnosti Aspanishlife SL:

Na všechny společnosti uvedené na webových stránkách se dále vztahují tyto všeobecné podmínky. Zřeknutí se odpovědnosti za internet, předpisy o ochraně osobních údajů a soubory cookie jsou zaměřeny na: všechna výše uvedená jména a všechny společnosti uvedené na webových stránkách.

Obsah:

Informace reprodukované na této webové stránce byly zpracovány s opatrností společností Aspanishlife SL Aspanishlife SL nemůže zaručit správnost nebo úplnost. Informace reprodukované na tomto webu jsou pouze orientační a mohou být kdykoli změněny společností Aspanishlife SL bez předchozího upozornění. Aspanishlife SL, nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah tohoto webu a za ním reprodukované informace, ani za jeho správnost a úplnost. Z údajů reprodukovaných na tomto webu nelze odvodit žádná práva. Za předpokladu, že společnost Aspanishlife SL předem udělila výslovné písemné povolení. Aspanishlife SL, nemůže zaručit, že web bude fungovat bez chyb nebo nepřetržitě.

Copyright:

Údaje zobrazené na tomto webu, jako jsou texty, fotografie, ilustrace, obchodní a obchodní značky a loga, jsou majetkem společnosti Aspanishlife SL nebo jsou platně používány s Aspanishlife SL na základě různých práv duševního vlastnictví, jako jsou autorská práva a práva k ochranné známce. Používání webových stránek neopravňuje uživatele k jakémukoli právu na zde uvedená práva a / nebo údaje. Reprodukce nebo duplikace údajů na webových stránkách nebo informací poskytovaných prostřednictvím Aspanishlife SL, na těchto webových stránkách nebo v e-mailovém provozu je - pouze pro osobní použití - pod podmínkou, že Aspanishlife SL, s výslovným písemným souhlasem.

Pravidla ochrany osobních údajů:

Pokud pomocí tohoto webu poskytnete osobní údaje, bude společnost Aspanishlife SL v souvislosti s těmito údaji fungovat v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon o ochraně osobních údajů). Poskytnuté osobní údaje budou použity společností Aspanishlife SL, aby vám mohly sloužit co nejlépe. Aspanishlife SL, neposkytne vaše osobní údaje třetím stranám, pokud to nebude výsledkem právní povinnosti nebo dohody s vámi. Aspanishlife SL na vaši žádost zkontroluje osobní údaje zaregistrované společností Aspanishlife SL a případně je upraví. Informace, které jste nám poskytli, budou použity pouze k tomu, abychom vás informovali dříve, než by to mělo být.

Sociální média:

Naše webová stránka obsahuje tlačítka pro propagaci („lajkování“) nebo sdílení („tweetování“) webových stránek na sociálních sítích, jako je Facebook a Twitter. Tato tlačítka fungují s částmi kódu, které pocházejí ze samotného Facebooku nebo Twitteru. Soubory cookie se umisťují pomocí tohoto kódu. Nemáme na to žádný vliv. Přečtěte si prosím prohlášení o ochraně osobních údajů Facebooku, Twitteru nebo jiných sociálních sítí (které se mohou pravidelně měnit) a přečtěte si, co dělají s vašimi (osobními) údaji, které zpracovávají prostřednictvím těchto cookies.

Informace, které shromažďují, jsou co nejvíce anonymizovány. Tyto informace jsou přenášeny na Twitter, Facebook, Google +, LinkedIn nebo jiné sociální sítě uložené na serverech ve Spojených státech. LinkedIn, Twitter, Facebook a Google + se zavazují dodržovat zásady štítu na ochranu soukromí a jsou přidruženy k programu štítu na ochranu soukromí ministerstva obchodu USA. To znamená odpovídající úroveň ochrany pro zpracování jakýchkoli osobních údajů.

Účely zpracování údajů:

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

  • Udělení přístupu na náš web https://ipmspain.com
  • Používání funkcí na našich webových stránkách.
  • Na požádání vás kontaktujeme.
  • získání vhledu do používání našich webových stránek
  • zdokonalování a hodnocení našich webových stránek a služeb
  • díky čemuž můžete e-mailem, tisknout nebo sdílet stránku prostřednictvím sociálních sítí, jako je Facebook a další sociální média

Vaše osobní údaje nebudeme zpracovávat pro jiné účely, než které jsou uvedeny výše, pokud nám nedáte svůj předchozí souhlas nebo pokud nám to nedovoluje nebo nevyžaduje zákon.

Kategorie osobních údajů:

Následující údaje používáme pro účely uvedené v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů a používání souborů cookie:

  • Název společnosti a údaje (pokud se jedná o osobní údaje)
  • NAW podrobnosti o kontaktní osobě
  • E-mailová adresa kontaktu
  • Kontaktní telefonní číslo

Vaše osobní údaje nebudeme zpracovávat pro jiné účely, než které jsou uvedeny výše, pokud nám nedáte svůj předchozí souhlas nebo pokud nám to nedovoluje nebo nevyžaduje zákon.

Skladovací doby:

Vaše údaje neuchováváme déle, než je nutné k dosažení účelů uvedených v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů a používání souborů cookie.

Poskytování údajů třetím stranám:

Vaše údaje nesdělíme třetím stranám bez vašeho předchozího souhlasu, pokud to není nutné v souvislosti s plněním smlouvy nebo pokud to od nás nevyžaduje zákon.

Zabezpečení

Přijímáme příslušná bezpečnostní opatření, abychom omezili zneužití a neoprávněný přístup k vašim osobním údajům. Tím je zajištěno, že k vašim údajům mají přístup pouze nezbytné osoby, přístup k těmto údajům je chráněn a naše bezpečnostní opatření jsou pravidelně kontrolována. Kromě toho používáme certifikáty SSL pro bezpečný přenos vašich dat a komunikace.

Internetové cookies:

Soubory cookie jsou malé datové soubory, které lze automaticky ukládat nebo číst ze zařízení návštěvníka (například z počítače, tabletu nebo smartphonu) při návštěvě webové stránky. To se provádí pomocí webového prohlížeče v zařízení.

Analytické internetové cookies:

Používáme také soubory cookie ze služby Google Analytics, abychom nám poskytli přehled o tom, jak je naše webová stránka používána, abychom nám poskytovali zprávy o webových stránkách a poskytovali nám informace o účinnosti našich kampaní. Informace, které v tomto procesu získáme, včetně adresy vašeho počítače (IP adresa), budou předány společnosti Google a uloženy na serverech ve Spojených státech. Uzavřeli jsme se společností Google dohodu o zpracování, ve které jsou uzavřeny dohody o zacházení se shromážděnými údaji. Zde nepovolujeme společnosti Google použít informace získané pro jiné služby Google. Google může také předávat informace třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon, nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají informace jménem Google. Nemáme na to žádný další vliv. Více informací o zpracování údajů pomocí Google Analytics najdete na Zásady ochrany osobních údajů od společnosti Google  a v Zásady ochrany osobních údajů od Google Analytics .

Povolte nebo zakažte internetové cookies:

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby přijímal ukládání cookies pouze s vaším souhlasem. Upozorňujeme, že mnoho webů nefunguje optimálně, když jsou cookies zakázány.

Odstranění internetových souborů cookie:

Mnoho souborů cookie má datum vypršení platnosti. Pokud je nastaveno datum vypršení platnosti, cookie se automaticky vymaže, když vyprší datum vypršení platnosti. Můžete se také rozhodnout ručně odstranit soubory cookie před datem vypršení platnosti. Další informace naleznete v příručce k prohlížeči.

Weby třetích stran:

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů a cookies se nevztahuje na webové stránky třetích stran, které jsou propojeny s naší webovou stránkou. Nemůžeme zaručit, že tyto třetí strany budou s vašimi osobními údaji zacházet spolehlivě nebo bezpečně. Doporučujeme vám, abyste si před použitím těchto webových stránek přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů.

Práva subjektů údajů:

Pokud jste nám poskytli osobní údaje, můžete nám zaslat požadavek na zobrazení, změnu, přesunutí nebo odstranění těchto údajů. Tuto žádost můžete odeslat e-mailem na adresu info@ipmspain.com

Úpravy prohlášení o ochraně osobních údajů a internetových cookies:

Vyhrazujeme si právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů a cookies upravit. Změny budou zveřejněny na tomto webu. Doporučujeme, abyste toto prohlášení pravidelně konzultovali, abyste si byli vědomi těchto změn.

Osobní údaje orgánu:

Samozřejmě vám také rádi pomůžeme, pokud budete mít jakékoli stížnosti na zpracování vašich osobních údajů. V souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů máte právo podat stížnost u Úřadu pro osobní údaje ohledně našeho zpracování vašich osobních údajů. Za tímto účelem se můžete obrátit na úřad pro osobní údaje.

BelgiumDutchEnglishGermanPolishSwedish